Vzhľadom na predvianočné obdobie môže nastať oneskorenie doručenia objednávky kuriérskou službou.
 
Prázdny
0,00 €
 
Úvod>Vydavateľstvá>Nakladatelství C.H.Beck-SK

Vydavateľstvo Nakladatelství C.H.Beck-SK

Knihy na stranu:
Zoradiť knihy podľa:
iba knihy na sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky ...viac o knihe
Naša cena knihy: 20,79 €
Ušetríte: 23 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení ...viac o knihe
Naša cena knihy: 107,07 €
Ušetríte: 17 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace ...viac o knihe
Naša cena knihy: 34,20 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského ...viac o knihe
Naša cena knihy: 44,84 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou ...viac o knihe
Naša cena knihy: 22,62 €
Ušetríte: 22 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia ...viac o knihe
Naša cena knihy: 19,00 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Podrobný výklad ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich scudzovacie zmluvy zaručuje, že publikácia bude užitočnou pomôckou nielen pre širokú ...viac o knihe
Naša cena knihy: 33,88 €
Ušetríte: 23 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry ...viac o knihe
Naša cena knihy: 35,10 €
Ušetríte: 22 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vôbec. Na jeho príprave ...viac o knihe
Naša cena knihy: 57,00 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Na území Slovenskej republiky bolo od jej vzniku v roku 1993 podaných cudzincami takmer 57 tisíc žiadostí o azyl. Napriek tejto skutočnosti nebolo doposiaľ ...viac o knihe
Naša cena knihy: 37,24 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to podnikateľský ...viac o knihe
Naša cena knihy: 60,83 €
Ušetríte: 23 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Kniha je rozdelená na dve časti, prvá časť sa zameriava na všeobecný výklad základov verejného a súkromného práva (ústavné, občianske, pracovné ...viac o knihe
Naša cena knihy: 35,10 €
Ušetríte: 22 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú ...viac o knihe
Naša cena knihy: 45,43 €
Ušetríte: 23 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť ...viac o knihe
Naša cena knihy: 38,22 €
Ušetríte: 22 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený ...viac o knihe
Naša cena knihy: 60,04 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Skladom
 
1
2
3
4
5
...