Prázdny
0,00 €
 
Úvod>Vydavateľstvá>EDIS-vydavateľstvo

Vydavateľstvo EDIS-vydavateľstvo

Knihy na stranu:
Zoradiť knihy podľa:
iba knihy na sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Obsah publikácie je zvolený tak, aby umožnil študentom strojníckych fakúlt vysokých škôl, hlavne pri štúdiu predmetu konštruovanie III a technikom ...viac o knihe
Naša cena knihy: 27,29 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Naša cena knihy: 14,58 €
Ušetríte: 19 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Skriptá sú zamerané na počítačovú podporu, na používanie informačných systémov v oblasti zlievania a tvárnenia pri tvorbe technickej dokumentácie ...viac o knihe
Naša cena knihy: 4,49 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Táto publikácia je určená predovšetkým študentom študijného programu bezpečnostný manažment, odboru ochrana osôb a majetku. Pri jej zostavovaní ...viac o knihe
Naša cena knihy: 14,44 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom ...viac o knihe
Naša cena knihy: 5,85 €
Ušetríte: 16 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Kniha sa snaží poskytnúť základné informácie o experimentálnych metódach,ktoré je možné využiť pri štúdiu najvýznamnejších aspektov teórie ...viac o knihe
Naša cena knihy: 13,61 €
Ušetríte: 16 %
Zasielame do: Skladom
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Táto publikácia si kladie za cieľ podať ucelené a komplexné informácie o keramických filtroch a ich aplikáciach pri výrobe odliatkov. K filtrácii kovov ...viac o knihe
Naša cena knihy: 8,07 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná ...viac o knihe
Naša cena knihy: 6,99 €
Ušetríte: 24 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
S rozšírených moderných informačných a komunikačných technológií do oblasti priemyselnej automatizácie rastie význam riešenia bezpečnosti dát ...viac o knihe
Naša cena knihy: 10,35 €
Ušetríte: 19 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
V tejto publikácii je veľká pozornosť venovaná štatistickým metódam v teórii náhodných procesov s väzbou na výpočty v dopravnej technike. Je to najmä ...viac o knihe
Naša cena knihy: 15,59 €
Ušetríte: 16 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Táto kniha Vám prináša najnovšie poznatky z oblasti kvality elektriny. Popisuje jednotlivé kvalitatívne parametre, príčiny vzniku nepriaznivých javov ...viac o knihe
Naša cena knihy: 12,75 €
Ušetríte: 15 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Naša cena knihy: 31,20 €
Ušetríte: 20 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Existujú dva prístupy k chápaniu vedného odboru logistika : - anglosaský prístup - kontinentálny prístup Európska logistická asociácia definuje ...viac o knihe
Naša cena knihy: 8,80 €
Ušetríte: 18 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Úlohou týchto textov je umožniť záujemcom prehĺbiť a rozšíriť si základné znalosti získané v teoretických a technologických predmetoch na stredných ...viac o knihe
Naša cena knihy: 4,97 €
Ušetríte: 19 %
Zasielame do: Posledný kus na externom sklade
Autor:
|
Vydavateľstvo:
Po dlhšej dobe vychádzajú tieto skriptá ako druhá časť pôvodnej publikácie Letecké prístroje I. Sú určené pre študentov inžinierskeho šttúdia ...viac o knihe
Naša cena knihy: 3,40 €
Ušetríte: 18 %
Zasielame do: Posledných pár kusov na externom sklade
 
1
2
3
4
5
...