Prázdny
0,00 €
 
-28 %
Smiešna osobná dráma

Smiešna osobná dráma

Dátum vydania: 16.12.2016
Terezino bozˇske´ kre´do – cˇo najdlhsˇie si uzˇi´vatˇ slobodu pred vstupom do zˇivota – jej predlzˇuje bezstarostnu´ sˇtudentsku´ existenciu. Navysˇe, aby oddialila utrpenie spojene´ s pi´sani´m diplomovky, uprednostni´ Erazmus v Istanbule. A tak zacˇne pendlovatˇ medzi Euro´pou a A´ziou, behatˇ popri Marmarskom ...
Bežná cena knihy: 11,90 €
Naša cena knihy: 8,57 €
Ušetríte: 28 %
Zasielame: Skladom
Detaily o knihe
Počet strán: 176
Rozmer: mm
Jazyk: Slovensky
EAN: 9788022208369
Rok vydania: 2016
Žáner: Slovenská súčasná
Typ: Knihy viazané
Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, si kúpili aj...
Dievčenský trendový obchod
autor neuvedený
7,90 €
49
10
10,00 €
Eliáš a babička z vajíčka
Procházková Iva
11,70 €
O knihe
Terezino bozˇske´ kre´do – cˇo najdlhsˇie si uzˇi´vatˇ slobodu pred vstupom do zˇivota – jej predlzˇuje bezstarostnu´ sˇtudentsku´ existenciu. Navysˇe, aby oddialila utrpenie spojene´ s pi´sani´m diplomovky, uprednostni´ Erazmus v Istanbule. A tak zacˇne pendlovatˇ medzi Euro´pou a A´ziou, behatˇ popri Marmarskom mori, choditˇ na predrazˇene´ pivo s Turkom Anilom a ulievatˇ sa zo semina´rov.Po na´vrate z Turecka ju financˇne´ suchoty donu´tia briga´dovatˇ v Brnianskych papiernˇach. Prve´ stretnutie s rea´lnym zˇivotom ju zavedie do ubi´jaju´cej reality, medzi lˇudi´, ktory´ch pohyb po tlacˇiarnije jej jediny´m rozpty´leni´m. Proti tlacˇiarenske´mu osadenstvu je v obrovskej vy´hode – ako briga´dnicˇka mozˇe kedykolˇvek odi´stˇ. Aj bez rozlu´cˇky. Dˇalsˇia briga´da v megakorpora´cii ju posadi´ do open spaceu medzi zauji´mave´ postavicˇky, ktore´ sa vyzˇi´vaju´ v slovicˇka´reni´ a v sˇplhani´ v ra´mci korpora´tnej sˇtruktu´ry. Samozrejnme, vsˇetci sa tva´ria mega dolezˇito. Kedˇ ju chcu´ povy´sˇitˇ, da´ vy´povedˇ. Tereza dosiahla svoju me´tu, napi´sala a obha´jila diplomovku a namiesto krajsˇi´ch zajtrajsˇkov ju cˇaka´ kruta´ realita – nema´ pra´cu!